מחשבון צריכת חלבון

הזינו את הנתונים וגלו כמה חלבון עליכם לצרוך

require
age should be in 14 to 80 range
require require

You should take ...... of protein per day